Timelezz - Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle deelnemers die lessen volgen of een behandeling boeken bij Timelezz.

Lessen:

  • Lessen dienen bij afmelding 12 uur voor aanvang worden afgemeld, hetzij via de app of via de mail info@timelezz.nl
  • Losse les bedraagt € 14,50. (tijdig aanmelden i.v.m. genoeg plekken).
  • De mogelijkheid bestaat om een proefles te volgen, voorwaarde is wel dat er ruimte is.
  • 1 les duurt 60 minuten.

Workshops/specials:

Betaalde workshops of specials kunnen tot 10 dagen voor het event gratis worden geannuleerd. <5 dagen ervoor zal de helft in rekening worden gebracht. <3 dagen voor het event wordt er geen geld meer teruggestort. In overleg kijken we naar een andere optie.

Aansprakelijkheid:

Timelezz kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van of bij de deelnemer voor, tijdens, en/of na een les. De deelnemer is zich hiervan bewust en volgt op eigen risico de lessen.

Noch Timelezz of beheerder van de leslocatie kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en/of beschadiging van eigendommen.

U dient zich altijd aan-en af te melden via het momoyoga systeem of via whatsapp. 

Timelezz heeft het recht om tijdens de feestdagen en vakanties de lestijden te veranderen of lessen te annuleren.

Timelezz heeft het recht een les te annuleren bij minder dan 3 deelnemers.

Abonnementen en/of strippenkaarten zijn persoonsgebonden.

Wanneer je een abonnement aangaat, heeft deze een minimale looptijd van 3 maanden.  Voor het beëindigen van een abonnement, geldt een opzegtermijn van 1 maand. Er zal geen restitutie plaatsvinden.

Bij verhindering door ziekte of vakantie door yogadocent, wordt de les in overleg verplaatst of overgenomen  door een vervangende docent.

Deelnemers dragen zorg voor het gebruikte materiaal, door deze te reinigen na gebruik en weer op te bergen.

Er zijn geen buitenschoenen toegestaan in de studio.

Timelezz zal persoonlijke informatie nooit aan derden verstrekken zonder jouw persoonlijke toestemming.

Om risico’s op blessure of letsel te beperken:

Ben je zwanger of twijfel je aan je gezondheid? Raadpleeg altijd je huisarts voordat je met een yogales start. 

Indien je een blessures hebt of andere lichamelijke klachten, informeer dan altijd de docente voordat je met een yogales begint.

Luister goed naar je lichaam en doe geen oefeningen die pijnlijk voor je zijn.

Stel vragen als je niet zeker bent over de uitvoering van de oefening.

Scroll naar boven